Giới thiệu

Công Ty TNHH Tâm Văn Nhân

  • Thành lập năm 2005
  • Diện tích tổng 16,000 m2
  • Nhân sự: Trong công ty: 47 người
  •                   Ngoài công ty: +400 người

Thông tin Công ty

  • Chúng tôi tin rằng đẹp và bền về cơ bản phải được liên kết với nhau. Các sản phẩm và quy trình của chúng tôi được phát triển với ý thức nâng cao thẩm mỹ đồng thời vẫn giữ được sự hài hòa với kiến trúc hiện tại

Bền vững

  • Chúng tôi sản xuất các sản phẩm tại công ty và trực tiếp quản lý các quy trình từ thiết kế, chế tạo và lắp ráp từ đầu đến cuối. Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều trải qua kiểm định và đăng ký bản quyền sở hữu.

Chất lượng

  • Chúng tôi không ngừng phát triển và tìm ra những cách mới nhằm nâng tầm không gian ngoài trời với trong nhà. Chúng tôi dành riêng cho các giải pháp sáng tạo và  thực nghiệm các giải pháp mới nhằm cải tiến sản phẩm, từ việc lên ý tưởng đến triển khai hàng loạt.

Cải tiến

  • Sản phẩm của bạn được hoàn thiện theo yêu cầu từ thiết kế kiểu dáng, đến  tùy chọn phụ kiện đưa sản phẩm từ ngoài trời vào trong nhà như hệ thống trồng tự dưỡng, nước sơn độc đáo mang tính cách mạng của chúng tôi - cho phép chúng tôi linh hoạt để hiện thực hóa hoàn toàn tầm nhìn của khách hàng.

Đa dạng

80

Năng lực đáp ứng:
 40 công/tháng

20+

Xuất hàng trên 20 Quốc gia

4,2

Doanh thu
4,2 triệu USD/năm